Старопрестолна професионална гимназия по икономика
"Д-р Петър Аладжов"

ПРИЕМ В VIII КЛАС
2024/2025 учебна година

Продължи

Каква специалност да изберем?

Оперативно счетоводство, Електронна търговия, Икономическа информатика, и Търговия.

 • Дневна форма на обучение

  Специалностите "Оперативно счетоводство", "Електронна търговия" и "Икономическа информатика" се изучават в дневна форма на обучение. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

 • Дуална форма на обучение

  От 2021/2022 учебна година специалност "Търговия" се изучава в дуална форма на обучение. Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и в предприятие.
  За повече информация: Плюсове на дуалното обучение.

Специалност:
Оперативно счетоводство

Професия: Оперативен счетоводител

Разширено изучаване на английски език

Реализация: Специалисти в областта на финансите и управлението на финансови проекти. Работа с различни екипи за осигуряване на финансова стабилност.

Типов учебен план
 • Учениците ще усвоят:
 • Основни счетоводни принципи и модерни техники, работейки с различни програми за осигуряване на финансова стабилност;
 • Развиват умения за анализ, комуникация и стратегическо мислене;
 • Знания в областта на счетоводството, публичните финанси и статистиката;
 • Отлична комуникативност, организираност, умения за работа в екип, лоялност и статистически норми на поведение.

Специалност:
Електронна търговия

Професия: Организатор интернет приложения

Разширено изучаване на английски език

Реализация: Специалисти по компютърна графика, Уеб дизайн, маркетинг, е-услуги, онлайн търговия.

Типов учебен план
 • Учениците ще:
 • Проектират, управляват и създават уеб сайтове;
 • Оформят и стилизират статични уеб страници със собствен дизайн;
 • Създават уеб приложения с помощта на основни програмни езици и бази от данни;
 • Се запознаят с начини за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения;
 • Изучават икономика на предприятието, финанси, счетоводство и маркетинг;
 • Създават и поддържат електронни платформи за търговия.

Специалност:
Икономическа информатика

Професия: Икономист-информатик

Разширено изучаване на английски език

Реализация: Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи, специалисти по компютърна графика, Уеб-дизайн, маркетинг, снабдяване и пласмент.

Типов учебен план
 • Учениците ще:
 • Инсталират и администрират системен и приложен софтуер;
 • Идентифицират и работят с компоненти на компютърните системи;
 • Използват възможностите на текстообработващите програми, електронните таблици;
 • Администрират и поддържат архив на база данни;
 • Познават функционални приложни програми;
 • Познават програми за работа с компютърна графика;
 • Създават статични и динамични уеб сайтове.

Специалност:
Търговия

Професия: Икономист

Разширено изучаване на английски език

Реализация: Възможностите за реализация на завършилите специалност "Търговия" са изключително широки. Налице е цяло многообразие от икономически субекти за търговия като многоканални търговски организации, търговски вериги от магазини и заведения за хранене, стокови борси, търговски отдели на предприятия, дребен и среден бизнес в търговията и др.

Типов учебен план
 • Учениците ще:
 • Придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката, технологията на търговските операции и маркетинга в търговията;
 • Придобиват умения в сферата на финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес;
 • Разработват и реализират стратегии за развитие на бизнеса;
 • Обосновават проекти за създаване на собствен бизнес;
 • Усвоят съвременните информационни технологии в търговията;
 • Умеят да разчитат, изготвят и попълват документи, свързани с търговската дейност и документооборота в предприятието и др.

Вие избрахте:

 • РАБОТА ПО

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКА

  В ЧУЖБИНА ЗА ТРИ СЕДМИЦИ
 • ТВОРЧЕСКА СРЕДА И

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОИЗЯВА
 • СПОРТ СЪС СВЕТОВНАТА РЕКОРДЬОРКА

  ПО ХВЪРЛЯНЕ НА КОПИЕ - АНТОАНЕТА СЕЛЕНСКА
 • ПОТЕНЦИАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ

  ЗАВЪРШИЛИТЕ ДА СТАРТИРАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС
 • УМЕНИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО

  И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Допълнителна информация

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Тук знанието среща професионализма, а мечтите се превръщат в реалност.